Poukaz na fotenie

1/1

Fotografovaniu sa profesionálne venujem od roku 2010, kedy som pôsobil v Južnej Amerike, najmä v Paraguaji, kde som nadobudol potrebné skúsenosti aj vďaka fotografovaniu miestnych vysoko postavených a vážených osôb, rôznych ľudí zo showbiznisu či modeliek.

Počas rokov strávených fotografiou som dokázal zo svojho mena vybudovať značku a získať množstvo skúseností a pracovných úspechov.

V novembri 2013 som bol prijatý do APFSR (Asociácia profesionálnych fotografov SR), ktorá je okrem iného členom Európskej federácie profesionálnych fotografov – FEP.
Od februára 2014 som držiteľom medzinárodného ocenenia “Európsky fotograf”.
V júni 2014 mi bol udelený titul QEP – (Qualified European Photographer), čo je druhé najvyššie európske ocenenie určené pre profesionálnych fotografov. Titul udeľuje Federácia európskych profesionálnych fotografov (FEP) na základe nominácií členských organizácií zo všetkých krajín Európy.

Som aj členom Asociácie slovenských svadobných fotografov (ASSF), ktorej cieľom je združovať profesionálnych svadobných fotografov, pričom výberom ktoréhokoľvek člena získa klient garanciu kvality a profesionálneho prístupu.

Moje práce sa objavili na titulných stránkach viacerých magazínov a časopisov v Paraguaji, Argentíne, v New Yorku, a to hneď niekoľko mesiacov po sebe. Z týchto skúseností čerpám aj dnes, pri práci na Slovensku, a svojim zákazníkom ponúkam kvalitné a profesionálne služby.

Ocenenia:
QEP - Qualified European Photographer (2014)
Trierenberg Supercircuit 2014 - GOLD AWARD category DANCE
EP - European Photographer (2014)
FOTO V GALERKE 2013 - 1x GOLD, 3x finalista

Samostatné výstavy:
2013 Restaurant Forum Sabbathae
2012 Restaurant Forum Sabbathae

Spoločné výstavy:
2014 Galéria Caraffova väznica Prešov
2013 Galéria Caraffova väznica Prešov
Titul QEP je udeľovaný Federáciou európskych profesionálnych fotografov (FEP), je uznávaný a akceptovaný v profesionálnych vodách fotografie po celom svete a pre samotného fotografa znamená obrovský profesionálny úspech!
Keďže fotografie sú v tejto súťaži vystavované anonymne, nik z poroty nevie, kto a z akej krajiny
je autorom fotografií. Odborná porota si vyberie len to najlepšie.

1/1

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA STRÁNKE PARTNERA: