Genius Pay - LifeWeb s.r.o.
Karpatská 3256/15
058 01 Poprad
Identifikačné číslo: 43 977 910
Daňové identifikačné číslo: 2022548770
IČ DPH: SK2022548770

Poskytovateľ je zapísaný v registri:
Obchodný register Okresného súdu Prešov,
oddiel: Sro, Vložka číslo: 19761/P


Bankové spojenie: 3146682351/0200 - VÚB banka, a.s.


Infolinka: +421 52 43 13 788